Хотел и ресторант Житомир

Хотел и ресторант Житомир

Монтана 3400, пл. “Жеравица”

Тел: +359 (0) 96 305 582, факс: +359 (0) 96 306 197