Ресторант Стив

Ресторант Стив

Монтана 3400, бул. "Александър Стамболийски" №12

Тел: +359 (0) 898 407 081

www.restaurant-stiv.com

e-mail: ivogotzin@yahoo.com