Орнитоложки резерват от Чуперчений Ной

Орнитоложки резерват от Чуперчений Ной (южно от Калафат) е близо до село Чуперчений Ной. Обхваща площ от 500 хектара от дунавската крайречна гора. Обявен е за орнитоложки резерват през 1971 г. Тук живеят над 140 вида птици, някои редки, сред които ечерният щъркел, малката бяла чапла, сивата патица, водната кокошка, бялата стърчиопашка, червената чапла и др. Това е единственото място по поречието на река Дунав, което е останало без дига.