Читалище „Иван Вазов“, Берковица

Народно читалище “Иван Вазов” в град Берковица е създадено на 11 май 1872 г . В своята вековна стория се развива като централен културен институт за Община Берковица. Дейността на читалището се развива в няколко направления:

• Работа с деца. Школа по изкуства и Детски център “Камбанка”: Изградени са и работят следните класове и групи: музика – с класове по пиано, акордеон, духови инструменти, вокал и солфеж; танцово изкуство - с класове по модерен балет и народни танци; детски театър – Детска театрална студия “Николай Фол” с 46 деца на възраст от 6 до 14 дини; изобразително изкуство - с групи за начинаещи и подготвителна за прием в чилищата по изкуства; куклен театър – смесен състав /деца и възрастни/ и клоунада;

• Библиотечна дейност: Библиотеката разполага с около 80 000 т. литература и обслужва коло 2 300 читатели. Въведена е автоматична информационна библиотечна система. Библиотеката организира литературни четения, изложби, срещи с писатели. Изготвя писмени справки и библиография. В библиотеката са обособени 4 раздела: детски отдел; отдел възрастни; читалня и краезнание; компютърна обработка на база данни книги и фондове и каталози. • Любителско творчество: В читалището работят следните състави: Фолклорен ансамбъл Малинарка” с над 180 танцьори, музиканти и певици; Народен хор – изпълняващ автентичен и обработен фолклор; Състав за стари градски песни “Сладък спомен”; Берковската духова музика – много популярна в града, общината, областта, страната и чужбина.; Духов оркестър “Здравец” – обслужва сватби и ритуали. Участва в прояви свързани с бележити дати и събития; Театрален състав; Детска вокална група “Лачени бувки”; Детска театрална студия “Н. Фол”; Състав за модерни танци 2008 – мажоретки и състав “Танцувай за здраве”; Читалището е организатор на Международния детски фестивал на изкуствата “ЛАЧЕНИ БУВКИ”, който се провежда ежегодно. Включен е в програмата на Министерството на културата. В началото на месец септември всяка година се провежда и Фолклорния фестивал "Балканът пее и танцува”. Читалището организира или е съорганизатор на всички културни прояви в града. Посреща в своята база и подпомага мероприятията на училищата, организациите и ведомствата.

 

Контакти:

Адрес: Берковица, пл. „Радичков” № 1

Е-mail: ch_iv_berk@mail.bg