Кулата в Чернатещи, с. Чернатещи, окръг Долж

„Кулата” в Чернатещи е типична сграда за олтенския регион. Този тип сгради произхождат от Афганистан и Иран. Кулата е едновременно и дом и укрепление, построена от дребни земевладелци, с цел да се предпазят от многобройните набези на турските войници, които по онова време /XVIII век/, са били разположени в България и са преминавали река Дунав, напускайки казармите на Османската Империя. С годините този вид постройки е станал символ на принадлежност към класата на земевладелците. Кулата в Чернатещи е била построена около XVIII век. от болярската фамилия Чернатеску.

Кулата днес се намира в много добро състояние, в следствие на извършените реставрационни и консервационни дейности през последните 20 години. Дейности са били финансирани от местната администрация и от дарения на едни от последните наследници на фамилия Чернатеску, живеещи в Белгия.

В сградата на Кулата се намира музейна част в която се съхраняват археологически, исторически и етнографски обекти, документи и др. Кулата е включена в списъка на националните културни обекти.