Население и административно деление

Населението на област Видин представлява близо 14% от населението на Северозападния район за планиране и около 1.5% от населението на България. Прирастът е отрицателен – при това с най-висока стойност от -13.7%, при средна стойност за Северозападния район от -11% и за България от -3.6%. Общините с най-висок отрицателен прираст в областта са: Бойница (-17,8), Грамада (-20.9), Кула (-18.3), Макреш (-18.0), Ружинци (-15.5), Чупрене (-19.4).

Област Видин включва 11 общини – Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене. Град Видин е главен административен, икономически, културен и туристически център на областта. Други по-големи градове са Белоградчик и Кула. Населените места са 1423 на брой, от които 7 градове.