Традиционни събития и фестивали в Монтана

Международният фолклорен фестивал – Монтана, се организира от Община Монтана България. Той е посветен на празника на града Свети Дух, който винаги е в понеделника след Петдесетнииа, т.е. 51 дена след Великден. Целта на фестивала е популяризирането на фолклорното наследство като уникален носи-тел на националната идентичност, взаимно опознаване на културите и традициите, за да се повиши толерантността и да се създадат предпоставки и възможност за интензивен културен обмен между страните, фестивалът няма конкурсен характер. За участие са поканени танцови ансамбли за обработен фолклор от 5 различни държави без ограничения на възрастта. Съобразно предпочитанията си групите могат да изпълнят програмата си с жива музика или записи на CD. Допустимо е и използването на електронната музика. Концертите от фестивалната програма се провеждат на открита естрада на централния площад на Монтана. Организират се и съпътстващи концерти в съседни населени места

Международните празници на духовите оркестри “Дико Илиев” са традиционна културна изява на Община Монтана. В празниците могат да участват професионални и любителски духови оркестри без възрастови ограничения, както и мажоретни състави. Съставите се разпределят за участие в празниците по дни, съобразно жанровото разнообразие на програмата по преценка на организатора. Участниците включват в програмата си най-малко едно произведение на Дико Илиев и поне една пиеса на съвременен български композитор.

Съпътстващи събития:

• Конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър.

• Международен конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие”.