Despre project

Titlul: “Dezvoltarea de modele eficiente pentru “Turismul cultural” în Regiunile Montana, Vidin si Dolj”

Partener Principal: Agentia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri 2000", Bulgaria

Parteneri: Asociaţia română de transfer tehnologic (Arott) – Craiova, Romania și Agenţia regională de dezvoltare şi centrului de afaceri” – Vidin, Bulgaria

Obiective Proiect:

Obiectivul general: Consolidarea dezvoltarii economice a ramurii turismului in regiunea transfrontaliera Montana, Vidin si Dolj.

Obiective specifice:

♦ Stimularea activitatii turistice in regiunea vecina din Montana, Vidin si Dolj

♦ Dezvoltarea şi introducerea modelului inovativ in ramura de turism, care va promova patrimoniul cultural in regiunea transfrontaliera

♦ Incurajarea şi consolidarea de parteneriate durabile între partile interesate cheie in ramura turistica din regiunea-tinta.

Activităţi Proiec:t

♦ Pregatirea proiectului

♦ Managementul si administrarea proiectului

♦ Dezvoltarea pachetului de resurse „Turismul Cultural” pentru regiunile Montana, Vidin, Dolj

♦ Infiintarea unor centre de informare turistice

♦ Cursuri de formare pentru „Turismul Cultural”

♦ Dezvoltarea pachetelor pentru serviciile turistice

♦ Organizarea unor expozitii turistice specializate si stabilirea unei retele transfrontaliere

♦ Informare si publicitate

Rezultate Proiect:

♦ 30 de organizatii care opereaza in domeniul turismului si al training-ului;

♦ 2 centre de informare operationale;

♦ pachete de informare pentru „Turismul Cultural” introduse cu succes prin centre de informare si prin initiative publice;

♦ Pachete de servicii turistice dezvoltate si introduse prin publicul larg

♦ Contacte prin intermediul afacerilor, ONG-uri si institutii publice consolidate

♦ Cresterea popularitatii regiunilor Montana, Vidin si Dolj ca destinatie de servicii culturale

Grupuri Ţintă:

♦ 30 IMM-uri care opereaza in mediul turismului: 20 din Bulgaria, 10 din Romania;

♦ 7 muzee din ambele tari:

♦ 10 ONG-uri care activeaza in domeniul turismului si patrimoniului cultural