Muzeul de istorie al Chiprovţi

Muzeul de istorie al oraşului Chiprovţi a fost fondat în 1988 şi are o legătură directă cu izbucnirea revoltei de la Chiprovţi. Zona expoziţională din clădirea principală începe cu descoperirile arheologice, care acoperă o perioadă cronologică lungă – de la Neolitic la Evul Mediu. În cele cinci încăperi ale muzeului sunt prezentate evenimente şi procese, cu relevanță pentru Bulgaria sau istoria mondială. Prima încăpere este dedicată mineritului: sunt prezentate diverse stadii ale mineritului şi procesarea minereului, punându-se accent pe noile tehnologii, aduse de minerii saxoni. În cea de-a doua încăpere sunt prezentate lucrări ale Şcolii de Aurari de la Chiprovţi (secolele 16-17) şi distribuţia acestora la nivel pan-european. Cea de-a treia încăpere prezintă locul şi rolul catolicismului în viaţa oraşului Chiprovţi în secolul 17 – activităţile educaţionale, diplomatice şi de misionariat ale clerului superior catolic, izbucnirea revoltei de la Chiprovţi şi evoluţia acesteia şi mișcările migratorii ulterioare în România şi Croaţia de astăzi. În cea de-a patra încăpere sunt evidenţiate principalele perioade ale dezvoltării covoarelor de Chiprovţi, în timp ce de-a cincea cameră prezintă pictură bisericească.

În Casa Caterina este organizată o expoziţie care prezintă viaţa şi tradiţiile torlacilor, iar în grădină este plantată o „colecţie vie de plante utilizate la colorat”.

Contact:

Tel: +359 (0) 9554 2168, +359 9554 2194

Еmail: historicalmuseum_chiprovtsi@abv.bg