Muzeul de istorie Vidin

Muzeul de Istorie este una dintre cele mai vechi instituţii ştiinţifice şi culturale din Vidin, un centru public de importanţă în păstrarea, procesarea şi promovarea valorilor culturale şi istorice. Începutul activităţii muzeale din regiunea Vidin datează din 1910, când s-a fondat Societatea Arheologică şi s-a creat prima colecţie muzeală. După cele două războaie mondiale, Societatea Arheologică „Bononia” şi-a intensificat activitatea de colectare şi, sub călăuzirea profesorului Vasil Atanasov a fost concepută expoziţia, în special a materialelor numismatice şi a broderiilor bulgăreşti în clădirea vechii poşte turceşti. Muzeul din Vidin este parte a reţelei naţionale muzeale şi are o reţea expoziţională reuşită, structurată pe diverse departamente, reliefând realizările în domeniul ştiinţific şi al cercetării. Muzeul este bine dezvoltat, iar structura sa completă este pe măsura profilului istoric general:

•Arheologie (cu secţiunile Preistorie, Antichitate şi Evul Mediu) – o expoziţie bogată expusă în principal în clădirea Konak (1977)

•Numismatică – fondul are peste 30.000 de monede

•Etnografie – expoziţia este găzduită în Muzeul „Barăcii în formă de cruce” (1969)

•Teritorii bulgare secolele 15-19, în cadrul clădirii Konak

•Istorie nouă

•Istorie contemporană

•Relaţii publice

În perioada 1965-1967 clădirea a fost refăcută şi adaptată pentru a fi muzeu, iar începând cu 1969 aici este găzduită o expoziţie etnografică ce prezintă cultura tradiţională a populaţiei din regiunea Vidin de la finalul secolului 19 până în anii 20 ai secolului 20. Aici sunt prezentate principalele activităţi agricole: arat, însămânţat, recoltat, treierat, cosit. Se pune un mare accent pe viticultură şi vinificaţie. Un loc special în cadrul expoziţiei în are pescuitul pe Dunăre.

Biblioteca muzeului cu peste 4600 de volume vine în sprijinul nu doar al specialiştilor din muzeu, dar şi al multor instituţii, cetăţeni şi studenţi. Profesionişti în domeniul muzeal – istorici şi filologi – se îngrijesc de fondurile muzeului ce conţin peste 63.000 de exponate.

 

Contact:

Adresă: Vidin, strada Tsar Simeon Veliki, nr. 13

Tel: +359 (0) 94 601710, +359 (0) 94 601707

E-mail: museumvd@mail.bg