Climă și apă

Clima este temperată, cu ierni reci și veri calde.

Principalele râuri sunt Ogosta, Tsibriţa și Lom. Ele au cantități mici de apă și au puțină importanță practică pentru irigare. Pe teritoriul regiunii Montana se găsesc barajele „Ogosta” și „Srechenska bar”, și aproximativ 50 de baraje mici, de importanță locală. Barajul „Ogosta” este construit pe râul Ogosta, conceput ca parte a unui sistem de irigare care nu este operațional în prezent. Acesta este cel mai mare baraj din Bulgaria al cărui terasament este făcut din pământ și unul dintre cele mai mari din Peninsula Balcanica, cu o capacitate de apă de 500 de milioane de m3. Barajul „Srechenska bar” a fost construit ca o sursă de alimentare cu apă pentru orașele regionale din Montana și Vraţa, orașele Berkoviţa, Mesdra și alte așezări din ambele regiuni.

Izvoare minerale sunt printre cele mai valoroase resurse naturale ale regiunii. De importanță națională sunt izvoarele termale din municipiul Vărseţ - oraşul Vărşeţ și satul Spanchevţi erau în trecut utilizate pentru tratamentul bolilor cardiovasculare, bolilor sistemului nervos central și periferic, endocrine și metabolice, a sistemului locomotor și altele. Izvoare cu ape minerale, care pot avea o importanță economică mare au fost descoperite în satul Barzia, municipiul Berkoviţa. În satele Borovţi și Zamfirovo există, de asemenea, izvoare minerale, dar ele nu sunt folosite și nu au nici o aplicație practică până acum.