Geografie și topografie

Regiunea Montana ocupă partea centrala de la N-V Bulgariei, cu o suprafață totală de 3 635 km pătrați, adică 3,2% din teritoriul Republicii Bulgaria. Regiunea Montana se învecinează la nord cu România, la vest cu Serbia. Acesta acoperă partea centrală a Bulgariei de nord-vest. Regiuni vecine sunt Vidin (nord-vest), Vraţa (est) și Sofia (sud-vest). La nord se învecinează cu fluviul Dunărea și România și la sud-vest cu Republica Serbia. Municipalitatea acoperă părți ale câmpiei deluroase dunărene și a Pre-Balcanilor.

Regiune montana are un relief diversificat. Partea de nord a regiunii este localizată în valea Dunării, iar în direcția sudică relieful se transformă treptat într-unul montan, acoperind părți din Pre-Balcani. Părțile de sud ale regiunii includ în teritoriul lor părți mari din Balcanii de Vest, cu cel mai înalt vârf Kom, având o altitudine de 2016 m. Aici se află trecătoarea Petrohan, care coincide cu cea mai scurtă cale de la nord-vest la sud-vestul Bulgariei. Pantele muntelui Stara Planina sunt acoperite cu păduri de foioase și conifere.