Populația și diviziune administrative

Regiunea cuprinde 11 municipii, Montana, Berkoviţa, Brusarţi, Vălcedrăm, Vărșeț, Georgi Damianovo, Lom, Medkoveţ, Chiprovţi și Iakimovo. Populația din regiune depăşeşte 148.098 de locuitori, sau aproximativ 2% din populația țării și circa 10% din populația regiunii de câmpie din nord-vestul ţării. Există 130 de așezări din regiune, 8 dintre acestea sunt orașe. Populația urbană este la nivel național cuprinsă între 61% şi 70%. Orașul Montana are 46 mii de locuitori şi este principalul centru administrativ, cultural și turistic. Alte orașe mari sunt Lom, Berkovița și Vărșeț.