Transport

Prin regiune trec două coridoare europene: nr. 4, Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Calafat, Bulgaria, Vidin, Marea Egee, Turcia şi nr. 7, de-a lungul Dunării. Noul pod construit peste Dunăre, „Noua Europă”, cunoscut şi sub numele Podul 2 peste Dunăre este un pod rutier şi feroviar, ce uneşte Vidinul în Bulgaria şi Calafat în România. Odată cu construcţia podului, reţeaua de transport a Bulgariei se deschide foarte mult şi se integrează îndeaproape cu reţele de transport Europene. Proiectul a fost finalizat ca parte a Coridorului european de transport nr. 4 şi este crucial pentru întreaga axă sud-est şi trans-europeană de transport, oferind oportunităţi pentru transportul combinat şi transferul unor volume mari de trafic din transportul rutier în cel feroviar. Podul are o lungime de 1971 m şi are două benzi pentru fiecare direcţie, o cale ferată simplă electrificată şi o pistă de biciclete. Lucrările de infrastructură includ construcţia unei gări noi de mărfuri şi a unei linii ferate noi de 7 km, reconstrucţia gării existente şi construcţia a 4 intersecţii rutiere pe două nivele.

Reţeaua de drumuri – de o importanţă regională internă şi externă se bucură reţeaua rutieră, cel mai important fiind drumul Vidin – Montana – Vraţa – Botevgrad – Sofia, parte a drumului internaţional E79. Lungimea totală a reţelei de drumuri în municipalitatea Vidin este de 218,3 km împărţită în următoarele clase: clasa întâi – 30,5 km, clasa a doua – 33 km, clasa a treia – 60 km şi clasa a patra – 94,8 km. Pentru Vidin important este transportul feroviar. Regiunea Vidin este conectată la reţeaua naţională de căi ferate printr-o cale ferată de 87 km, parte a liniei principale de căi ferate nr. VII, Sofia – Vidin, care din 1988 este complet electrificată. În secţiunea căii ferate Vidin – Sofia din regiunea Vidin sunt 13 gări, opriri şi ramificaţii.

Porturi – Portul Vidin – Nord este amplasat lângă zona de oprire a feribotului şi cea liberă la o distanţă de oraş de 2,5 km. Portul Cargo – Sud este situat în zona industrială sudică a Vidinului cu terminale RO-RO şi RO-LA. Podul peste Dunăre 2 – Vidin – Calafat este crucial nu doar pentru dezvoltarea viitoare a coridorului Paneuropean de transport IV, dar şi pentru întreaga reţea de transporturi sud-est Europene şi Transeuropene, oferind oportunităţi pentru transportul combinat şi transferul unor anumite volume de trafic de pe şosea pe calea ferată.

Oraşul se află la intersecţia a două coridoare paneuropene de transport – nr. 4 (prin Craiova către direcţia Sofia, Petrici şi Salonic) şi nr. 7 (Fluviul Dunărea), permiţând portului să devină un centru interlogistic pentru bunuri şi mărfuri transportate în cele patru puncte cardinale. Portul Vidin este primul port mare de-a lungul secţiunii bulgare a Dunării şi primul port pe Dunăre al Republicii Bulgaria care şi-a căpătat statutul public în conformitate cu legea privitoare la spaţiile maritime, căile navigabile interioare şi porturi.

Portul are o structură relativ bine dezvoltată – conexiuni căi ferate, rutiere şi acvatice. Există o zonă liberă, iar transportul rutier internaţional are un volum considerabil.